Stowarzyszenie

stowarzyszenie1
Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Turystyczno-Krajoznawcze GUG jest organizacją pozarządową, stworzoną przez grupę ludzi pragnących wspierać rozwój turystyki górskiej.

W jakim celu założyliśmy stowarzyszenie?

Naszym głównym celem jest promowanie inicjatyw i działań, sprzyjających rozwojowi kultury lokalnej w rejonie Gorców i Beskidu Wyspowego oraz propagowanie stylu życia, którego częścią jest aktywny wypoczynek.
Jednym z najważniejszych aspektów naszej działalności jest przyczynianie się do rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.

Jak chcemy te cele osiągać?

Stowarzyszenie działa obecnie jako dzierżawca Gorczańskiej Chaty – obiektu noclegowego, ulokowanego
w Ochotnicy Górnej. Naszym zamiarem jest zarówno remont i modernizacja wyeksploatowanego przez wieloletnie użytkowanie budynku, jak i uczynienie z niego miejsca spotkań ludzi, dbających o zachowanie kulturowego
i przyrodniczego dziedzictwa regionu.

Planujemy:

 • wspierać i aktywnie uczestniczyć w budowie szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, narciarskich
  i konnych,
 • brać udział w inicjatywach związanych z popularyzacją zagadnień dziedzictwa przyrodniczego regionu,
 • organizować imprezy muzyczne,
 • imprezy kulinarne, popularyzujące tradycyjne potrawy regionu,
 • warsztaty rzemiosła ludowego,
 • wystawy dotyczące historii i obyczajów ludowych oraz historii turystyki,
 • imprezy sportowe, takie jak rajdy piesze i rowerowe oraz pokazy ratownictwa górskiego i lawinowego,
 • akcje charytatywne,
 • zbiórki funduszy na zakup sprzętu turystycznego, który będzie udostępniany turystom za symboliczną opłatą.

Jak możesz nam pomóc?

Możesz nam pomóc wspierając nas finansowo, przekazując nam materiały budowlane, darowując usługi typu: darmowy druk materiałów marketingowych, miejsce reklamowe na stronach internetowych, wparcie w organizacji imprez itp.

Możesz także brać czynny udział w podejmowanych przez nas inicjatywach jako wolontariusz lub członek stowarzyszenia. Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawczego GUG należy wypełnić deklarację członkowską, dostępną tutaj i w ciągu 7 dni od przesłania jej na adres stk.gug@gmail.com opłacić składkę członkowską, przelewając odpowiednią kwotę na konto stowarzyszenia:

30 1090 2590 0000 0001 3040 8197

Wysokość składki na rok 2017 została ustalona na 120 zł.

 Czego możesz oczekiwać w zamian za pomoc?

W zamian za wsparcie możemy zaoferować:

 • wystawienie listu referencyjnego, bądź dokumentu potwierdzającego udział w wolontariacie,
 • organizację imprez/eventów dla pracowników firm,
 • umieszczenie logo w chacie i na stronie internetowej www.gorczanska.pl
 • umieszczenia informacji o współpracy i wsparciu na oficjalnej stronie www.gorczanska.pl, a także na naszym facebook’u.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o zapoznanie się ze Statutem Stowarzyszenia dostępnym tutaj, bądź o kontakt mailowy na adres: stk.gug@gmail.com

Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia

Jeżeli chcesz zapoznać się z naszymi sprawozdaniami za lata 2015 i 2016 zerknij tutaj.

Dane adresowe

os. 2 Pułku Lotniczego 19/53, 31-868 Kraków
KRS 0000552562
NIP 675-151-65-00
REGON 36124024
nr konta bankowego: 30 1090 2590 0000 0001 3040 8197
Tel. +48 514 366 907